t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Fullstack Dev. K-beauty/fashion company (React/Rails/Crawling) (Remote) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
làm việc từ xa okay
lương thưởng: 14,000,000 VND

Hi. We are STYLEPILL (www.stylepill.co)
STYLEPILL is a Korean software company that provide the best deal
of beauty and fashion products to customers outside of Korea.

We are looking for passionate software engineer.
1. Frontend skill : React, React Native (Javascript)
2. Backend skoll : Ruby on Rails or Python, Node.js
3. Crawling experienced.

+ will develop your skill to machine-learning / A.I. engineer with big data of fashion and beauty.

Our tech team is from SAMSUNG and SK Telecom, also from Google and Airbnb
Our company has a headquarter in Seoul and branches in Hanoi, Ho chi minh city
Please send us your resume and experience to our email~

Thank you!
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6699139682

đã đăng:

hay nhất [?]