Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Webcam Models Need it (asia) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: Depends on you

We are searching for new webcam models.
You can choose your working time, payments weekly or monthly

Requirements:
+18 years old
Passport
Computer, webcam (minimum 1920x1080) and good internet connection

Reply this mail for more information
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6898115499

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]