try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Modeling Job (Ho Chi Minh)

12345

lương thưởng: 250,000 - 500,000 vnd/2 hours

High paid modeling job
No sexy pics, no nudity
Flexible hours
Must be 18 years of age or over
250-500k VND/2 hours depending on experience
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7190599776

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]