t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Grocery Helper ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 50k

Hello our customers,
We are here to help you with your grocery. If you are too busy with work and you dont have time to go shopping or do your grocery, We can help you with it.
Everything you need is just send us your order and your address then in 24 hours We will deliver to your place.
The fee depends on where you live.
Thank you for reading.
We hope that we can give you the best service in town
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6721117994

đã đăng:

hay nhất [?]