t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Looking for Truck Drivers to Move to Canada ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: average of $50,000 a year

I am hiring candidates to move to Canada as truck drivers. I have several companies that are looking for truck drivers and you would be coming as a foreign worker with a path to the permanent residency. You need to have 5 years of experience as a truck driver, a clean criminal record and three professional references. Truck drivers in Canada are expected to drive across North America and work upwards of 60 hours a week.

Note that immigration costs will be paid by you but I will help you go through the visa procedures by getting you a work letter.

REFER A FRIEND AND GET PAID.

Contact me
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6707608267

đã đăng:

hay nhất [?]