Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Men for Used (HCM) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: negotiable

Remove unwanted items. Clean out garages, sheds,and reorginize, Clean out buildings. I can do a lot of thing's. I have my own motobike. Just please give me a mail, lets see how i can help you. I'm looking for work at weekend as part time job. I live in HCM. So i can not work for less than $20. If you have enough, meatal items, I'll haul away for free. Other good items that I may want, I'll haul away for free also. I can do some electrical, and pvc plumbing, or help you to ask local experts, I am open in all. I am a worker. Thank you. Drop me for more.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6847390621

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]