Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Truck drivers wanted San Jose Class A or B Local delivery (San Jose) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: Class A $24.00 per hour Class B $21.00 per hour overtime after 8 hours

Local San Jose Class A or B fulltime Delivery driver wanted, 5 days a week 8-10 hours per day
Class A Route is Tuesday thru Saturday Class B route is Monday thru Friday both are Dayshifts.
All loads palletized, non hazardous, Benefits after probationary period, Scheduled raises. Automatic Transmissions
Must have Good DMV, pass Drug screen, and background check, no major violations on DMV,
must be able to use lift-gate and electric Palletjack Safely.
fax hiện t.tin l.hệ office hiện t.tin l.hệ or email resume.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6864805236

đã đăng:

hay nhất [?]