Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Nice weekend 👌👌 (Hcmc) ẩn bài đăng này hiện

12
Hello dears , im Lina 100% real girl real same pictures on my posting.i do real everything real
I just young 23 yea-olds
165cm 48kg Im speaking perfect English
fun, sweet, fashion. Im crazy on bed and elegent outside.i treat you firenly like a boyfriend
My rate 1-2 hours 200$ 3 shots max
6-12 hours 300$ 10 shots max
Do not send me email dear,cause i dont check email usually.
Whatsap ot call me +84931319995
let dating with me!
  • có thể liên hệ người đăng tin này với những dịch vụ hoặc lợi ích thương mại khác

mã tin: 6870069889

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]