try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Yamaha Nouvo 4 for sale (year 2012) - ₫7.500 (Ho Chi Minh)

123
Yamaha Nouvo 4 , in good condition
All working well , run smooth, good condition - well-maintained (checked and change oil, battery, brake)
Blue card provided.
Contact for view: +84(0)785.099.538
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7192225243

đã đăng:

hay nhất [?]